Koos van der Spek, in samenwerking met:

Bevlogenheids- en RSI/KANS onderzoeken WEB-model, flow:

Onderzoek Kwaliteit van Leven, TNO, Professor Gerard Zwetsloot en Anja Dijkman;

Coaching, consultatie, trainingen, begeleiding groepen, organisatieadvies.

Zeven bronnen van arbeidsvreugde

Opleidings- en congresbureau voor Human Resources, Financieel management, Arbo en medezeggenschap;

HBO-opleiding Toegepaste Psychologie, drs. Aart Rietveld en drs. Arnoud Sleebe

Personeelsmanagement:

Persoonsgerichte trainingen in communicatie en effectiviteit:

Beroepsvereniging:

Arbodienst: