Wat doe ik

Thema’s waar ik mij aan verbonden voel zijn:

Psychosociale arbeidsbelasting

In Nederland worden de kosten van arbeidsverzuim ten gevolge van werkgerelateerde stress en ongewenste omgangsvormen (pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld) geschat op 4 miljard Euro. [Arbobalans, 2006]. Het gaat hierbij niet alleen om kosten van ziekteverzuim en WAO/WIA-uitkeringen, maar ook om kosten voor overplaatsing, her- en bijscholing, outplacement of ontslag.

Volgens recent onderzoek werkt ongeveer 32% van alle werknemers in Nederland vaak of altijd onder werkdruk (werktempo, werkhoeveelheid, tijds¬druk). Structureel pestgedrag (wekelijks gedurende minstens een half jaar), komt voor bij 1,5% van alle werknemers. De schattingen naar het voorkomen van seksuele intimidatie lopen uiteen van 3 tot 7%. Bijna 20% van de bedrijven geeft aan dat zij in het afgelopen jaar klachten over agressie en geweld hebben gehad. Hierbij zijn naar schatting jaarlijks 15 dodelijke slachtoffers te betreuren.

Duurzame inzetbaarheid en Leeftijds Onafhankelijk en zich Ontwikkelend Personeelsbeleid (LOOP)

Uit steeds meer onderzoeken blijkt, dat verstarring een groter probleem vormt dan vergrijzing. Waar het om gaat is dat medewerkers van hoog tot laag en van alle leeftijden zowel mentaal als fysiek in beweging blijven, in de LOOP dus. Of je nu moet doorwerken tot 66, misschien wel 67, jaar, of niet, de sleutel zit in vitaliteit. Zie duurzame inzetbaarheid notitie.

Wat kan ik u bieden?

 • - Individuele begeleiding bij werk gerelateerde problemen
 • - Bemiddeling bij arbeidsconflicten
 • - Opzetten van werkdruk, bevlogenheids- en/of RSI-onderzoek (in samenwerking
    met Schouten-Nelissen/Inzicht)
 • - Monitoren van de uitkomsten van werkdrukonderzoek
 • - Ondersteuning en advies bij uitvoering van onderzoeksresultaten
 • - Ontwikkelen en geven van trainingen en workshops (PSA, LOOP)
 • - Presentaties en dagvoorzitterschap op congressen
 • - Voorlichting geven over PSA en de consequenties ervan
 • - Optreden als vertrouwenspersoon
 • - Gastcolleges aan universiteiten en hogescholen